HET ZWEM – ABC

Leren zwemmen is in ons waterrijke land heel belangrijk.

We wonen in de buurt van water, maar zoeken het water ook graag op in één van de vele zwembaden of recreatieplassen. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Ieder die bij ons leert zwemmen wordt opgeleid voor het Zwem – ABC van de Nationale Raad Zwemdiploma’s. Het zwem – ABC bestaat uit een drietal Nationale Zwemdiploma’s: A is Aanleren, B is Beter worden, en C is Compleet. De zwemdiploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie het C diploma op zak heeft is een echte vriend van het water geworden. Een vriend van het water kan zich goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op en aan het water.

 

De zwemlessen

In het begin wordt veel aandacht besteed aan het watervrij maken van de kinderen. Dit is een belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren lopen in het water, spetteren, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug en terug, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm uitgevoerd, omdat dat voor de kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water, ieder spel heeft een doel.

 

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Bij het Zwem – ABC leren worden 4 zwemslagen aangeleerd: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Behalve aan de zwemslagen wordt ook aandacht besteed aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen en klimmen en klauteren op een vlot.

 

Zwemveiligheid

Bij het Zwem - ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hier aandacht aan besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren zwemmen komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.

 

Zwemveiligheid

Bij het Zwem – ABC ligt een belangrijk accent op het veilig zijn in het water. Al vanaf de eerste zwemlessen wordt hieraan aandacht besteed. Er wordt geoefend met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water zijn komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde.

Een kind dat het zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem – en watersportplezier. Het kind is vaardig en veilig om deel te nemen aan zwemsporten, zeilen , surfen, snorkelen etc.

 

Inschrijving

U kunt uw kind(eren) inschrijven voor zwemles bij Zwembad De Dubbel zodra ze 4 jaar zijn. Uw kind wordt dan op de wachtlijst geplaatst. De lengte van de wachtlijst is afhankelijk van de lesdag en lestijd welke uw voorkeur heeft. Het inschrijven kost € 20,- Voor de lessen krijgt uw kind een stamkaart, hiermee krijgt uw kind gratis toegang tot het Ouders-met-Kind zwemmen op zaterdag. Tussen 13:00 en 14:00 uur, kunt u samen met uw kind wennen aan het zwemmen. Als ouder kunt u zelf het best inschatten of uw kind op 4 jarige leeftijd al toe is aan zwemles.

Wachtlijst:

De wachtlijst is op dit moment minimaal 1 jaar

 

Wanneer?

-’s Middags na schooltijd vanaf 15:30 uur.
- Zaterdagmorgen vanaf 7:30 uur.

 

Hoe lang duurt de zwemles?

De zwemlessen duren 30 minuten. U kunt kiezen voor 1x of 2x per week les , dit kunt u na het oproepen van uw kind zelf inplannen in het leerlingvolgsysteem. U krijgt bij de oproep hier tekst en uitleg over. U zit niet vast aan een vaste dag en tijd.

De lessen kunnen variëren in groepsgrootte max 10 kinderen per groep. Naast groepslessen bieden wie ook privé-zwemlessen aan. Ongeveer 1 maal per kwartaal is er een “kijkles”,u kunt dan de vorderingen van uw kind bekijken en vragen stellen aan de zwemonderwijzers.

 

Kosten?

De kosten voor de zwemlessen bedragen € 7,- per les 30 min, deze wordt middels een automatische incasso geïncasseerd of via de Dordtpas betaald. Deze kosten worden nadat de les is gevolgd afgeschreven.

 

Algemeen:

Al onze zwemlessen worden verzorgd door gediplomeerde zwemonderwijzers. De groepen kunnen variëren in grootte met max 10 kinderen. Heeft u nog specifieke vragen, dan kunt u ons bereiken via info@zwembaddedubbel.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 09:30 uur tot 18:30 uur op 078-6162796.

openingstijden Buitenbad 6 mei tm 13 juli

Banenzwemmen Binnenbad*

Maandag t/m Vrijdag

10.00-11.00 uur

11.00-12.00 uur

* reserveren verplicht

 

Banenzwemmen Buitenbad 

Maandag t/m Vrijdag

10.00-12.00 uur

19.00-20.00 uur (18+)

Recreatiefzwemmen

          Ma, Din, Don, Vrijdag 15.00-18.00 uur

Woensdag 14.00-18.00 uur

Zaterdag 13.00-16.45 uur

Leerlingvolgsysteem

Volg uw kind zijn vorderingen.

zwembad-deDubbel-logo-250-wit

Bezoekadres

Zwembad De Dubbel
Gravensingel 102
3319 ET Dordrecht

CONTACT

Tel.: 078-6162796
E-mail: info@zwembaddedubbel.nl